Chao SHAN

Title: Principal Investigator E-mail: shanchao@wh.iov.cn

Education

Ph.D. Biochemistry and Molecular Biology 2010-2014, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences
M.S.   Microbiology 2007-2010, College of Life Sciences, Fujian Agriculture and Forestry University
B.S.   Biology 2003-2007, College of Life Sciences, Qingdao Agricultural University


Research Interests
Arbovirus diseases and vaccine

Publications
Publication (first author, co-first author, and co-corresponding author)
 
1. Liqiang Feng*, Qian Wang*, Chao Shan*, Chenchen Yang, Ying Feng, Jia Wu, Xiaolin Liu, Yiwu Zhou, Rendi Jiang, Peiyu Hu, Xinglong Liu, Fan Zhang, Pingchao Li, Xuefeng Niu, Yichu Liu, Xuehua Zheng, Jia Luo, Jing Sun, Yingying Gu, Bo Liu, Yongcun Xu, Chufang Li, Weiqi Pan, Jincun Zhao, Changwen Ke, Xinwen Chen, Tao Xu, Nanshan Zhong, Suhua Guan#, Zhiming Yuan#, Ling Chen#. An adenovirus-vectored COVID-19 vaccine confers protection from SARS-COV-2 challenge in rhesus macaques.  Nat. Commun. 2020 11 (1), 1-11. (*Co-first-authors).

2. Chao Shan#*, Yan-Feng Yao*, Xing-Lou Yang*, Yi-Wu Zhou*, Ge Gao, Yun Peng, Lian Yang, Xue Hu, Jin Xiong, Ren-Di Jiang, Hua-Jun Zhang, Xiao-Xiao Gao, Cheng Peng, Juan Min, Ying Chen, Hao-Rui Si, Jia Wu, Peng Zhou, Yan-Yi Wang, Hong-Ping Wei, Wei Pang, Zheng-Fei Hu, Long-Bao Lv, Yong-Tang Zheng, Zheng-Li Shi#, Zhi-Ming Yuan#. Infection with Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Causes Pneumonia in the Rhesus Macaques. Cell Research. (*#Co-first and corresponding author).

3. Rui Shi*, Chao Shan*, Xiaomin Duan*, Zhihai Chen*, Peipei Liu*, Jinwen Song*, Tao Song, Xiaoshan Bi, Chao Han, Lianao Wu, Ge Gao, Xue Hu, Yanan Zhang, Zhou Tong, Weijin Huang, William Jun Liu, Guizhen Wu, Bo Zhang, Lan Wang, Jianxun Qi, Hui Feng, Fu-Sheng Wang#, Qihui Wang#, George Fu Gao#, Zhiming Yuan#, Jinghua Yan#. A Human Neutralizing Antibody Targets the Receptor Binding Site of SARS-CoV-2. Nature 2020 May 26. doi: 10.1038/s41586-020-2381-y. (*Co-first-authors). 

4. Chao Shan*, Hongjie Xia*, Sherry L Haller, Sasha R Azar, Yang Liu, Jianying Liu, Antonio E Muruato, Rubing Chen, Shannan L Rossi, Maki Wakamiya, Nikos Vasilakis, Rongjuan Pei, Camila R Fontes-Garfias, Sanjay Kumar Singh, Xuping Xie, Scott C Weaver#, Pei-Yong Shi#. A Zika virus envelope mutation preceding the 2015 epidemic enhances virulence and fitness for transmission. PNAS, 2020, 117 (33): 20190-20197. (*Co-first-authors, # Co-corresponding author). 

5. Chao Shan*, Xuping Xie*, Huanle Luo, Antonio E Muruato, Yang Liu, Maki Wakamiya, Jun-Ho La, Jin Mo Chung, Scott C Weaver, Tian Wang, Pei-Yong Shi#. Maternal vaccination and protective immunity against Zika virus vertical transmission. Nat. Commun. 2019; 10(1): 1-12. (*Co-first-authors).

6. Antonio E Muruato*, Chao Shan*, Camila R Fontes-Garfias, Yang Liu, Zengguo Cao, Qiang Gao, Scott C Weaver, Pei-Yong Shi. Genetic stability of live-attenuated Zika vaccine candidates. Antiviral Res. 2019 Sep 4;171: 104596. (*Co-first authors).

7. Xin-Ni Lim*, Chao Shan*, Jan K Marzinek*, Hongping Dong, Thiam Seng Ng, Justin SG Ooi, Guntur Fibriansah, Jiaqi Wang, Chandra S Verma, Peter J Bond#, Pei-Yong Shi#, Shee-mei Lok#. Molecular basis of dengue virus serotype 2 morphological switch from 29° C to 37° C. PLoS pathogens. 2019 Sep 19; 15(9): e1007996. (*Co-first authors).

8. Chao Shan*, Xuping Xie*, Jing Zou, Roland Züst, Bo Zhang, Rebecca Ambrose, Jason Mackenzie, Katja Fink, Pei-Yong Shi. Using a virion assembly-defective dengue virus as a vaccine approach. J Virol. 2018 Aug 15. pii: JVI.01002-18. (*Co-first authors). SPOTLIGHT article.

9. Chao Shan, Xuping Xie, Pei-Yong Shi. Zika Virus Vaccine: Progress and Challenges; Cell Host and Microbe; 2018 July 11,24 (1): 12-17.

10. Camila R. Fontes-Garfias*, Chao Shan*, Huanle Luo, Antonio E. Muruato, Daniele B.A. Medeiros, Elizabeth Mays, Xuping Xie, Jing Zou, Christopher M. Roundy, Maki Wakamiya, Shannan L. Rossi, Tian Wang, Scott C. Weaver, Pei-Yong Shi. Functional Analysis of Glycosylation of Zika Virus Envelope Protein. Cell Rep. 2017; 21(5): 1180-1190. (*Co-first authors).

11. Chao Shan, Antonio E. Muruato, Brett W. Jagger, Justin Richner, Bruno T.D. Nunes, Daniele B.A. Medeiros, Xuping Xie, Jannyce G.C. Nunes, Kaitlyn M. Morabito, Wing-Pui Kong, Theodore C. Pierson, Alan D. Barret, Scott C. Weaver, Shannan L. Rossi, Pedro F.C. Vasconcelos, Barney S. Graham*, Michael S. Diamond*, Pei-Yong Shi*. A single-dose live-attenuated vaccine prevents Zika virus pregnancy transmission and testis damage. Nat. Commun. 2017; 8(1): 676.

12. Hongjie Xia, Xuping Xie, Chao Shan#, and Pei-Yong Shi#. Potential Mechanisms for Enhanced Zika Epidemic and Disease. ACS Infect Dis. 2018, 4 (5), pp 656–659. (Co-corresponding author)

13. Chao Shan*, Daniel A. Ortiz*, Yujiao Yang, Susan J. Wong, Laura D. Kramer, Pei-Yong Shi, Michael J. Loeffelholz, Ping Ren. Evaluation of a Novel Reporter Virus Neutralization Test for the Serological Diagnosis of Zika and Dengue Virus Infection. J Clin Microbiol. 2017; 55(10): 3028-3036. (*Co-first-authors).

14. Justin M. Richner*, Brett W. Jagger*, Chao Shan*, Camila R. Fontes*, Kimberly A. Dowd*, Bin Cao, Sunny Himansu, Elizabeth A. Caine, Bruno T.D. Nunes, Daniele B.A. Medeiros, Antonio E. Muruato, Bryant M. Foreman, Huanle Luo, Tian Wang, Alan D. Barrett, Scott C. Weaver, Pedro F.C. Vasconcelos, Shannan L. Rossi, Giuseppe Ciaramella, Indira U. Mysorekar, Theodore C. Pierson, Pei-Yong Shi, Michael S. Diamond. Vaccine Mediated Protection Against Zika Virus-Induced Congenital Disease. Cell, 2017; 170(2): 273-283.e12. (*Co-first-authors).

15. Yang Liu*, Jianying Liu*, Senyan Du*, Chao Shan*, Kaixiao Nie, Xiaofeng Li, Tao Wang, Cheng-Feng Qin, Penghua Wang, Pei-Yong Shi, Gong Cheng. Evolutionary enhancement of Zika virus infectivity in mosquitos. Nature 2017; 545(7655): 482-486. (*Co-first-authors). 

16. Chao Shan, Antonio E. Muruato, Bruno T.D. Nunes, Huanle Luo, Xuping Xie, Daniele B.A. Medeiros, Robert B. Tesh, Alan D. Barrett, Tian Wang, Scott C. Weaver, Pedro F.C. Vasconcelos, Shannan L. Rossi, Pei-Yong Shi. A live-attenuated Zika virus vaccine induces sterilizing immunity in mouse models. Nat Med. 2017; 23(6): 763-767.

17. Chao Shan, Xuping Xie, Ping Ren, Michael J. Loeffelholz, Yujiao Yang, Andrea Furuya, Alan P. Dupuis II, Laura D. Kramer, Susan J. Wong, and Pei-Yong Shi, A rapid Zika diagnostic assay to measure neutralizing antibodies in patients. EBioMedicine 2017; 17:157-162.

18. Yujiao Yang*, Chao Shan*, Jing Zou, Antonio E. Muruato, Diniz Nunes Bruno, Barbosa de Almeida Medeiros Daniele, Pedro F.C. Vasconcelos, Shannan L. Rossi, Scott C. Weaver, Xuping Xie, Pei-Yong Shi. A cDNA Clone-Launched Platform for High-Yield Production of Inactivated Zika Vaccine. EBioMedicine 2017;17: 145-156. (*Co-first-authors).

19. Chao Shan, Xuping Xie, Antonio E. Muruato, Shannan L. Rossi, Christopher M. Roundy, Sasha R. Azar, Yujiao Yang, Robert B. Tesh, Nigel Bourne, Alan D. Barrett, Nikos Vasilakis, Scott C. Weaver, and Pei-Yong Shi, An Infectious cDNA Clone of Zika Virus to Study Viral Virulence, Mosquito Transmission, and Antiviral Inhibitors. Cell Host Microbe 2016; 19(6): 891-900. 

20. Chao Shan, Xuping Xie, Alan D. T. Barrett, Mariano A. Garcia-Blanco, Robert B. Tesh, Pedro Fernando da Costa Vasconcelos, Nikos Vasilakis, Scott C. Weaver, and Pei-Yong Shi. Zika Virus: Diagnosis, Therapeutics, and Vaccine. ACS Infect Dis. 2016; 2(3): 170-2.

21. Cheng Chen*, Yaxin Wang*, Chao Shan*, Yuna Sun, Peng Xu, Honggang Zhou, Cheng Yang, Pei-Yong Shi, Zihe Rao, Bo Zhang#, Zhiyong Lou#. Crystal structure of enterovirus 71 RNA-dependent RNA polymerase complexed with its protein primer VPg: implication for a trans mechanism of VPg uridylylation. J Virol. 2013, 87 (10): 5755-5768. (*Co-first-authors).

22. Chao Shan, Xiaodan Li, Chenglin Deng, Baodi Shang, Linlin Xu, Hanqing Ye, Zhiming Yuan and Bo Zhang. Development and Characterization of West Nile Virus Replicon Expressing Secreted Gaussia Luciferase. Virol Sin. 2013, 28 (3):161-166.

23. Yuna Sun*, Yaxin Wang*, Chao Shan*, Cheng Chen, Peng Xu, Mohan Song, Honggang Zhou, Cheng Yang, Wenbo Xu, Pei-Yong Shi, Bo Zhang#, Zhiyong Lou#. Entrovirus-71 VPg uridylation uses a two-molecular mechanism of 3Dpol. J Virol. 2012, 86(24):13662-13671 (*Co-first-authors).
 
Publication (co-author)
 
1. Shuang Wang*, Yun Peng*, Rongjuan Wang*, Shasha Jiao*, Min Wang*, Weijin Huang*, Chao Shan, Wen Jiang, Zepeng Li, Chunying Gu, Ben Chen, Xue Hu, Yanfeng Yao,  Juan Min, Huajun Zhang, Ying Chen, Ge Gao, Peipei Tang, Gang Li, An Wang, Lan Wang, Jinchao Zhang, Shuo Chen#, Xun Gui#, Zhiming Yuan# & Datao Liu#. Characterization of neutralizing antibody with prophylactic and therapeutic efficacy against SARS-CoV-2 in rhesus monkeys. Nat. Commun. 2020 11, 5752 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19568-1 (*Co-first-authors, # Co-corresponding author).

2. Ren-Di Jiang*, Mei-Qin Liu*, Ying Chen*, Chao Shan, Yi-Wu Zhou, Xu-Rui Shen, Qian Li, Lei Zhang, Yan Zhu, Hao-Rui Si, Qi Wang, Juan Min, Xi Wang, Wei Zhang, Bei Li, Hua-Jun Zhang, Ralph S Baric, Peng Zhou, Xing-Lou Yang#, Zheng-Li Shi#. Pathogenesis of SARS-CoV-2 in transgenic mice expressing human angiotensin-converting enzyme 2. Cell. May 21, 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.027

3. Bruno TD Nunes, Camila R Fontes-Garfias, Chao Shan, Antonio E Muruato, Jannyce GC Nunes, Rommel MR Burbano, Pedro FC Vasconcelos, Pei-Yong Shi, Daniele BA Medeiros. Zika structural genes determine the virulence of African and Asian lineages. Emerging Microbes & Infections. 2020, 9:1, 1023-1033, DOI: 10.1080/22221751.2020.1753583

4. Natalie D Collins, Chao Shan, Bruno TD Nunes, Steven G Widen, Pei-Yong Shi, Alan DT Barrett, Vanessa V Sarathy. Using next generation sequencing to study the genetic diversity of candidate live attenuated zika vaccines. Vaccines (Basel). 2020 Apr 3;8(2): E161. doi: 10.3390/vaccines8020161.

5. Guangyu Li, Awadalkareem Adam, Huanle Luo, Chao Shan, Zengguo Cao, Camila R Fontes-Garfias, Vanessa V Sarathy, Cody Teleki, Evandro R Winkelmann, Yuejin Liang, Jiaren Sun, Nigel Bourne, Alan DT Barrett, Pei-Yong Shi, Tian Wang. An attenuated Zika virus NS4B protein mutant is a potent inducer of antiviral immune responses. npj Vaccines. 2019; 4 (1): 1-10.

6. Xianwen Zhang, Xuping Xie, Jing Zou, Hongjie Xia, Chao Shan, Xinwen Chen, Pei-Yong Shi. Genetic and biochemical characterizations of Zika virus NS2A protein. Emerg Microbes Infect. 2019;8(1):585-602.

7. Ruben Soto-Acosta, Xuping Xie, Chao Shan, Coleman K Baker, Pei-Yong Shi, Shannan L Rossi, Mariano A Garcia-Blanco, Shelton Bradrick. Fragile X mental retardation protein is a Zika virus restriction factor that is antagonized by subgenomic flaviviral RNA. Elife. 2018 Dec 4;7.

8. Xuping Xie, Dieudonne B Kum, Hongjie Xia, Huanle Luo, Chao Shan, Jing Zou, Antonio E Muruato, Daniele BA Medeiros, Bruno TD Nunes, Kai Dallmeier, Shannan L Rossi, Scott C Weaver, Johan Neyts, Tian Wang, Pedro FC Vasconcelos, Pei-Yong Shi#. A Single-Dose Live-Attenuated Zika Virus Vaccine with Controlled Infection Rounds that Protects against Vertical Transmission. Cell Host Microbe. 2018 Oct 10;24(4):487-499.

9. Huanle Luo, Evandro R Winkelmann, Shuang Zhu, Wenjuan Ru, Elizabeth Mays, Jesus A Silvas, Lauren L Vollmer, Junling Gao, Bi-Hung Peng, Nathen E Bopp, Courtney Cromer, Chao Shan, Guorui Xie, Guangyu Li, Robert Tesh, Vsevolod L Popov, Pei-Yong Shi, Shao-Cong Sun, Ping Wu, Robyn S Klein, Shao-Jun Tang, Wenbo Zhang, Patricia V Aguilar, Tian Wang. Peli1 facilitates virus replication and promotes neuroinflammation during West Nile virus infection. J Clin Invest. 2018 Nov 1;128(11):4980-4991.

10. Qi Chen, Jin Wu, Qing Ye, Feng Ma, Qian Zhu, Yan Wu, Chao Shan, Xuping Xie, Dapei Li, Xiaoyan Zhan, Chunfeng Li, Xiao-Feng Li, Xiaoling Qin, Tongyan Zhao, Haitao Wu, Pei-Yong Shi, Jianghong Man, Cheng-Feng Qin. Treatment of Human Glioblastoma with a Live Attenuated Zika Virus Vaccine Candidate. MBio. 2018 Sep 18;9(5). pii: e01683-18.

11. Jing Zou, Xuping Xie, Huanle Luo, Chao Shan, Antonio E. Muruato, Scott C Weaver, Tian Wang, Pei-Yong Shi. A single-dose plasmid-launched live-attenuated Zika vaccine induces protective immunity. EBioMedicine. 2018 Sep 7. pii: S2352-3964(18)30349-9.

12. Shannan L Rossi, Gregory D Ebel, Chao Shan, Pei-Yong Shi, Nikos Vasilakis. Did Zika Virus Mutate to Cause Severe Outbreaks? Trends in Microbiol. 2018 Jun 11. pii: S0966-842X (18)30111-2.

13. Britney Johnson, Laura A VanBlargan, Wei Xu, James P White, Chao Shan, Pei-Yong Shi, Rong Zhang, Jagat Adhikari, Michael L Gross, Daisy W Leung, Michael S Diamond, Gaya K Amarasinghe. Human IFIT3 modulates IFIT1 RNA binding specificity and protein stability. Immunity. 2018, 48(3): 487-499. e5.

14. Hongjie Xia, Huanle Luo, Chao Shan, Antonio E. Muruato, Bruno T.D. Nunes, Daniele
B.A. Medeiros, Jing Zou, Xuping Xie, Maria Isabel Giraldo, Pedro F.C. Vasconcelos, Scott C. Weaver, Tian Wang, Ricardo Rajsbaum, Pei-Yong Shi. An evolutionary NS1 mutation enhances Zika virus evasion of host interferon induction. Nat. Commun. 2018; 9(1): 414. 

15. Takaaki Koma, Veljko Veljkovic, Danielle E Anderson, Lin-Fa Wang, Shannan L Rossi, Chao Shan, Pei-Yong Shi, David W Beasley, Natalya Bukreyeva, Jeanon N Smith, Steven Hallam, Cheng Huang, Veronika von Messling, Slobodan Paessler. Zika virus infection elicits auto-antibodies to C1q. Scientific reports. 2018, 8(1): 1882.

16. Roland Züst, Shi-Hua Li, Xuping Xie, Sumathy Velumani, Melissa Chng, Ying-Xiu Toh, Jing Zou, Hongping Dong, Chao Shan, Jassia Pang, Cheng-Feng Qin, Evan W Newell, Pei-Yong Shi, Katja Fink. Characterization of a candidate tetravalent vaccine based on 2'-O-methyltransferase mutants. PloS one. 2018, 13(1): e0189262.

17. Xuping Xie, Jing Zou, Chao Shan, Pei-Yong Shi. Small Molecules and Antibodies for Zika Therapy. J Infect Dis. 2017; 216 (suppl_10): S945-S950. 

18. Zhe Zhu, Matthew J. Gorman, Lisa D. McKenzie, Jiani N. Chai, Christopher G. Hubert, Briana C. Prager, Estefania Fernandez, Justin M. Richner, Rong Zhang, Chao Shan, Xiuxing Wang, Pei-Yong Shi, Michael S. Diamond, Jeremy N. Rich, Milan G. Chheda. Zika virus has oncolytic activity against glioblastoma stem cells. J Exp Med. 2017; 214(10): 2843-2857.
19. Julien Pompon, Menchie Manuel, Geok Kee Ng, Benjamin Wong, Chao Shan, Gayathri Manokaran, Ruben Soto-Acosta, Shelton S. Bradrick, Eng Eong Ooi, Dorothée Missé, Pei-Yong Shi, Mariano A. Garcia-Blanco. Dengue subgenomic flaviviral RNA disrupts immunity in mosquito salivary glands to increase virus transmission. PLoS Pathog. 2017;13(7): e1006535.

20. Xuping Xie, Jing Zou, Chao Shan, Yujiao Yang, Dieudonné Buh Kum, Kai Dallmeier, Johan Neyts, Pei-Yong Shi. Zika Virus Replicons for Drug Discovery. EBioMedicine 2016 (12): 156–160.

21. Xuping Xie, Chao Shan, Pei-Yong Shi. Restriction of Zika Virus by Host Innate Immunity. Cell Host Microbe 2016; 19(5): 566-7.

22. Pantao Zhang, Chao Shan, Xiaodan Li, Siqing Liu, Chenglin Deng, Hanqing Ye, Baodi Shang, Pei-Yong Shi, Ming Lv, Beifen Shen, Chengfeng Qin, Bo Zhang. Generation of a recombinant West Nile virus stably expressing the Gaussia luciferase for neutralization assay. Virus Res. 2016; 211: 17-24.

23. Linlin Xu, Chao Shan, Chenglin Deng, Xiaodan Li, Baodi Shang, Hanqing Ye, Siqing Lu, Zhiming Yuan, Qingyin Wang, Pei-Yong Shi, Bo Zhang. Development of a stable Gaussia luciferase enterovirus 71 reporter virus. J Virol Methods. 2015; 219: 62-6.

24. Xiao-Dan Li, Chao Shan, Cheng-Lin Deng, Han-Qing Ye, Pei-Yong Shi, Zhi-Ming Yuan, Peng Gong, Bo Zhang. The Interface between Methyltransferase and Polymerase of NS5 is Essential for Flavivirus Replication. PLoS Negl Trop Dis. 2014; 8(5): e2891. 

Book chapter

Reverse Genetics of Zika Virus. Chao Shan, Xuping Xie, Pei-Yong Shi - Reverse Genetics of RNA Viruses: Methods and Protocols, 2017, Page 47-58.